Pavilon E2 v novém, nemocnice Ostrava má moderní prostory

Pavilon E2 Městské nemocnice Ostrava přivítá první pacienty. První etapa jeho komplexní přeměny je u konce, neutěšené prostory dostaly zcela nový ráz, vznikly desítky nových místností, vystavěno bylo další zázemí pro zdravotníky i pacienty.

Vybudován byl také nový vstup do pavilonu, požární schodiště, prostory jsou nyní i klimatizovány. Objekt byl zateplen, čímž došlo ke snížení energetické náročnosti objektu, provedeny byly také výměny oken i dveří. V pavilonu jsou nové rozvody elektřiny, medicinálních plynů a zdravotechniky. Suterén skýtá nové šatny a technologické zázemí, vyšší patra pak rekonstruovaná oddělení. Anesteziologické a chirurgické oddělení tak díky rekonstrukci získalo nové prostory.

„Stavební práce první etapy modernizace byly zahájeny v dubnu roku 2021 a první pacienti budou moci rekonstruované prostory využít v listopadu 2022. Náklady na tuto etapu dosud dosáhly výše 152,361 milionů korun bez DPH, včetně interiéru. Zatímco první fáze kompletní rekonstrukce pavilonu E2 končí, brzy bude zahájena druhá část rekonstrukce tohoto pavilonu. Ta si vyžádá náklady ve výši 107,595 milionů korun bez DPH, také včetně vybavení interiéru a bude probíhat do dubna 2024. V druhé etapě rekonstrukce se nových prostor dočká chirurgická JIP, lůžková část interny i chirurgie,“ vysvětlila Zuzana Bajgarová, náměstkyně primátora.

Objekt z 20. let minulého století byl ve stavu vyžadujícím komplexní rekonstrukci, po které se zařadí mezi nejmodernější zdravotnická zařízení v regionu. Provoz budovy byl energeticky náročný a rozvody elektřiny, vody i kanalizace v havarijním stavu. Na každém lůžkovém oddělení byla jen dvě sociální zařízení. Nutno doplnit, že v uplynulých letech byly v ostravské městské nemocnici rekonstruovány i další její části.

Aktuálně začíná také výstavba nové budovy pro hyperbarickou medicínu za více než 38 milionů korun bez DPH. Hotovo by mělo být příští podzim a díky nové vícemístné kvadratické komoře bude reálné ošetřit asi o 30 procent pacientů více. Nová kvadratická komora je totiž 14místná, původní komora ze šedesátých let nyní nabízí pro pacienty 10 míst. Nemocnice novou komoru pořídí za částku přesahující 36,5 milionů korun bez DPH. Pokračuje i výstavba nového parkovacího domu u Městské nemocnice Ostrava. Postupují rovněž práce na nových přeložkách k trafostanici a záhy bude zahájena i rekonstrukce veřejného osvětlení v areálu. Město taktéž vybírá zhotovitele projektové dokumentace pro výstavbu urgentního příjmu. Náklady na novou výstavbu či probíhající rekonstrukce v areálu městské nemocnice nyní přesahují jednu miliardu korun.

Mohly by Vás zajímat další události

24.11.2023

Stavbou roku 2023 se stal Pavilon péče o rodinu v Pelhřimově

Pavilon péče o rodinu v nemocnici Pelhřimov získala v letošním 31. ročníku soutěže Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství titul Stavba roku 2023. Výherce porota vybírala z 38 nominací a celkem 110 přihlášených staveb.

Číst více

18.10.2023

V Chýni začíná stavba svazkové školy pro 810 dětí

V Chýni u Prahy začíná stavba školy pro 810 dětí. Jde o investici přesahující jednu miliardu korun. Hotovo má být v květnu 2025. Důvod, proč vzniká svazková škola, je velký růst počtu dětí za posledních deset let, další lidé se do Chýně stále stěhují.

Číst více

23.06.2023

Dachser investuje do výstavby logistického centra v Kladně

Dachser Czech Republic postaví nový překládkový sklad a administrativní prostory na své hlavní pobočce v Kladně. S další halou která rozšíří stávající logistické centrum, vznikne nejmodernější a největší Dachser terminál v České republice.

Číst více

15.06.2023

Z Pardubické nemocnice zmizí poslední jeřáb

Stavbu urgentního příjmu v nemocnici v Pardubicích postupně přibližujeme k závěru. Budova je prakticky hotová a ze staveniště zmizí poslední jeřáb. Návštěvníci nemocnice se proto musí připravit na omezení.

Číst více