Podporujeme

Vybíráme sponzorské projekty s cílem podpořit pozitivní image a základní hodnoty naší společnosti. Vyznáváme tradiční hodnoty a ctíme profesionální přístup. Zajímáme se o projekty kladně vnímané veřejností, projekty kvalitní nebo originální. Podporujeme projekty zejména z oblasti sportu, kultury a aktivního trávení volného času.

Sport

Charita

Kultura

Vzdělání