O společnosti

PKS stavby a.s. je stavební společnost, která disponuje vlastními výrobními kapacitami na veškeré rozhodující stavební profese včetně technologií a služeb. Hlavním výrobním programem společnosti PKS stavby jsou pozemní stavby a inženýrské stavby.

Jsme technicky vyspělou společností s více jak 50ti letou tradicí ve stavebnictví, která neustále rozvíjí vlastní kapacity vnitropodnikových technologií. Dbáme na odborný rozvoj personálu, rozvíjení firemní kultury a budování dobrého jména společnosti.

V rámci konsolidovaného obratu skupiny firem PKS patříme k 20 nejvýznamnějším stavebním společnostem České republiky a zaměstnáváme zhruba 600 pracovníků.

0 mil. Roční obrat

0 Zaměstnanců

0 Získaných ocenění

Certifikáty a ocenění

Podporujeme

Vybíráme sponzorské projekty s cílem podpořit pozitivní image a základní hodnoty naší společnosti. Vyznáváme tradiční hodnoty a ctíme profesionální přístup. Zajímáme se o projekty kladně vnímané veřejností, projekty kvalitní nebo originální. Podporujeme projekty zejména z oblasti sportu, kultury a aktivního trávení volného času.