Korporátní identita

Dodržujeme jednotný vizuální styl, což přispívá ke snadnější identifikaci společnosti, posiluje její důvěryhodnost a zároveň zlepšuje povědomí veřejnosti.

Zásady pro dodržování jednotného vizuálního stylu jsou definovány v grafickém manuálu.
Jedná se o souhrn informací, které pomáhají implementovat a dodržovat vizuální styl společnosti PKS stavby a.s.
Grafický manuál je závazným dokumentem pro všechny pracovníky, spolupracující
a dodavatelské subjekty, podílející se na aplikaci jednotlivých prvků vizuálního stylu.

marketing

Michal Antl