Politika BOZP

Řešení problematiky zajištění BOZP věnuje vedení PKS stavby a.s. dlouhodobě vysokou pozornost a považuje za svůj důležitý strategický záměr trvale zlepšovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci. K tomuto záměru se rovněž zavazuje pro budoucnost.

V souladu s tímto se vedení společnosti zavazuje dle souboru ke stažení (vpravo)