Základní škola AMOS

Středočeská obec Psáry bojovala s nedostatkem míst pro školáky více než deset let, loni ale ot evřela novou školu. Má kapacitu pro 540 dětí, veřejnou knihovnu, barevné učebny a pracovní „hnízda“.

Nová základní škola doplňuje zástavbu srostlice obcí Psáry a Dolní Jirčany zatím spíše volně. Pozemek přiléhá k frekventované hlavní silnici na Prahu, a zatímco směrem na západ je z oken výhled do polí, veřejný prostor před hlavním vstupem ukončuje urbanistickou osu od dolnojirčanské návsi. Dvě podlouhlá křídla školy s nenápadným výrazem inspirovaným vesnickými hospodářskými staveními, která obsahují především učebny a administrativu, svírají v úhlu mezi sebou nižší kvádrovitý objekt jídelny a tělocvičen obložený dřevěnými lamelami. Výukové prostory jsou organizovány do klastrů po třech až čtyřech kmenových učebnách, klastry mají vždy vlastní barevnou identitu a přímý přístup do venkovního prostoru. Celý objekt je řešen jako energeticky pasivní s vlastním systémem sběru dešťové vody.

Škola je zasazena do mírného svahu a pracuje s rozdílnou podlažností vůči vstupnímu prostranství směrem do areálu. Budova je rozčleněná na dílčí stavební hmoty, které se měřítkem co nejvíce přibližují stavbám v okolí. Tvář školy vůči obci určují výškově dominantní dvoupodlažní objekty s archetypálním výrazem inspirovaným vesnickými hospodářskými staveními, které obsahují především učebny a administrativu. Mezi sebou svírají nižší kvádrovitý objekt jídelny a tělocvičen. V kontrastu s minimalistickým materiálovým řešením výukových objektů se prezentuje výrazně profilovanou, ale celkově kompaktní fasádou z dřevěných lamel, pracující s různými stupni průhlednosti podle potřeb vnitřních prostorů.

Srdcem školy je dvoupodlažní multifunkční prostor jídelny umístěný v centrálním objektu a volně navazující na vstupní foyer. Tělocvičny se zázemím umístěné v severozápadní části centrálního objektu potom společně s venkovními sportovišti představují další prostory umožňující široké mimoškolní využití. Veřejnosti je otevřena i školní knihovna orientovaná velkoformátovým oknem do veřejného předprostoru školy. Budova slouží i jako zázemí pro mimoškolní aktivity na principu celodenní školy a v rámci obce plní funkci komunitního centra. Tomu odpovídá členění interiéru s důrazem na kvalitní společné prostory. Výukové prostory jsou umístěné v přilehlých křídlech budovy.

Realizace 04/2018 - 08/2019

Investor Obec Psáry

Místo Dolní Jirčany

Finanční objem nad 300 mil. Kč

ARCHITEKT SOA architekti, s.r.o.

FOTOGRAF BoysPlayNice

Podobné projekty