Výrobní závod Swoboda CZ

Nový výrobní závod vzniknul na jihozápadním okraji města Polná v definované lokalitě pro průmyslovou činnost. Strategicky je umístěn ve velmi dostupné vzdálenosti od hlavního sídla společnosti z Jihlavy. Jedná se o dvě výrobní haly a společný skladovací prostor. Příjezd k závodu je ze západní strany od silnice č. 352 z ulice Jihlavská. Od tohoto místa se pozemek svažuje ve směru na jihovýchod. Podél západní fronty je umístěna administrativní a vstupní část závodu, následně navazuje výrobní hala a skladová hala.

Celý závod je rozdělen do několika hmot, hlavní část tvoří dvě výrobní haly s pilovými světlíky a jedna skladová hala, ostatní objekty doplňují tyto tři hlavní objemy – administrativní, strojovny, nástrojárna a vývojová dílna. Fasády výrobních hal a skladové haly jsou provedeny ze stříbrných fasádních plechových sendvičových panelů v kombinaci s prvky světlíků a vybraných panelů v modré barvě. Fasády administrativních částí jsou realizovány z hladkých plechových kazet v barvě šedé. Na vybraných fasádách halových objektů jsou napnuty vodící prvky pro ozelenění objektu, takto upraveny jsou fasády, které jsou maximálně slunečně zatěžovány, zároveň došlo k optickému zmenšení objemu haly. Barevné řešení objektu reaguje na firemní barvy provozovatele. Administrativní části z důvodu zdůraznění funkce a významu v rámci celku byly navrženy v tmavě šedém odstínu, převýšené výrobní haly a skladová hala ve světlém stříbrném odstínu. Dílčí prvky jsou v modrém odstínu (např. střešní světlíky). Před jižní fasádou hlavní výrobní haly předsazena vypínací konstrukce pro pnoucí zeleň. Jedná se o nerezovou konstrukci, která je kotvena po jednotlivých modulech do nosných železobetonových sloupů, u atiky je vynášecí konstrukce pro vypnutí jednotlivých segmentů. Do této konstrukce byla vpletena lanková konstrukce pro zeleň. Součástí systému je zavlažovací potrubí, které je napájeno z akumulační nádrže.

Dispoziční řešení objektu vychází z celkové orientace areálu, výrobní plocha je umístěna tak, aby jakákoliv část výrobní, skladové či jiné technologické plochy byla dosažitelná z úrovně upraveného terénu. Umístění skladové haly do středu dispozice umožňuje plynulé zásobování výrobních ploch. Doplňkové prostory hygienického vybavení, administrativy přímo spojené s výrobou, kontroly, denních místností zaměstnanců a strojoven spojených s fungováním objektu a strojoven spojených s výrobou, jsou umístěny ve třech menších hmotách podél severní fasády hlavního objektu, které jsou propojeny krytou chodbou pro vstup zaměstnanců do šaten. Vstupy do objektu jsou samostatné pro zaměstnance a hlavní vstup pro vedení společnosti a návazné úseky. Tento vstup je kontrolován vrátnicí společně s hlavním vjezdem do areálu. Doplňkový je vstup je pro provoz výdejny jídla. Základ dispozice je tvořen přímou vazbou výrobních a skladových prostor, k této dispozici jsou doplněny prostory pro zaměstnance, šatny, hygienické zázemí, pobytové místnosti. S ohledem na konfiguraci terénu jsou šatny umístěny ve 2.NP, na výrobní plochu se schází po schodišti. Vstup od zastávky a parkoviště je veden přímo do 2.NP. strojovny VZT jsou s ohledem na charakter rozvodů ve 2.NP, ostatní strojovny a technické místnosti jsou následně umístěny na 1.NP.

Realizace 02/2019 - 03/2020

Investor SWOBODA CZ s.r.o.

Místo Polná

Finanční objem nad 400 mil. Kč

ARCHITEKT ATELIER PENTA v.o.s.

Podobné projekty