Technická infrastruktura Jamská

Nová technická infrastruktura pro průmyslovou oblast zóny Jamská, jenž se nachází při jihovýchodním okraji města, je definována coby stěžejní průmyslová oblast města Žďáru nad Sázavou. Propojka vyřešila spojení dvou velmi frekventovaných ulic Novoměstská a Jamská. Došlo zde k vybudování přibližně 500 metrů dlouhého úseku, který na ulici Jamská vyústil naproti odbočce mezi firmami Teleflex a Cooper Standard a na Novoměstské ulici přibližně 150 metrů pod čerpací stanicí. V jižní části navazuje na silnici III / 354 a v severní části navazuje na silnici 19.

Při vybudování nové technické infrastruktury byla vytvořena desetihektarová zasíťovaná průmyslová zóna. Vybudováno bylo celkem 489 metrů asfaltového povrchu, společně s přilehlým obslužným chodníkem a asfaltovým vyústěním jízdní komunikace do stěžejních míst. Dále bylo součástí zhotovení tří retenčních zádržných nádrží, zcela nová dešťová a splašková kanalizace, zcela nový rozvod elektřiny s napojení na 16 nových lamp veřejného osvětlení. Infrastruktura je zároveň plynofikována a veden je v sítích rovněž vodovod, teplovod a sdělovacích kabelů. Součástí stavby byla rovněž realizace 28 stromů.

Nová technická infrastruktura navazuje v jižní části na silnici III / 354 a v severní části na silnici 19. Východní část průmyslové zóny tvoří volný terén, v západní části jsou výrobní a provozní objekty společností ICE, Střechokomplex, LS mont a aktuálně ve výstavbě stavebniny DEK, dále zde navazuje prostor na rybník Posměch.

Realizace 01/2020 - 11/2020

Investor Město Žďár nad Sázavou

Místo Žďár nad Sázavou

Finanční objem do 50 mil. Kč

Dron operator František Janů

Podobné projekty