Sportovní hala

Novostavba sportovní haly se nachází v centrální části města, v prostoru bývalého školního hřiště základní školy Lánecká, v blízkosti městského hřbitova a v návaznosti na ulici Komenského, která tvoří rovněž hlavní přístupovou komunikaci. Stavba je navržena na jednoduchém, pravoúhlém půdorysu, se snahou o přirozené začlenění do pavilónového uspořádání současného školského areálu, se kterým je i dispozičně propojena. Orientace stavby vůči světovým stranám je účelově zvolena tak, aby přirozené světlo do sportoviště přicházelo pouze ze severní strany. Nedochází tak k přehřívání interiéru, ani k nepřípustnému oslňování sportovců.

Hala je postavena do tvaru jednoduché kubické hmoty, svým měřítkem se maximálně blíží proporcím objektů navazujících školských pavilonů. Centrální část samotného sportoviště výškově vystupuje ze stavebního komplexu, přiléhající trakty v podobě objektu šaten, propojovacího krčku a vstupního objektu jsou pak s nižší výškovou dimenzí. Vstupní partie je společně s parkovištěm z důvodu přirozené terénní konfigurace výškově situována o podlaží níže než samotná sportovní plocha haly.

Z hlediska vnějšího výrazu se uplatňuje nosná dřevěná konstrukce střechy společně s modřínovým lamelovým obkladem stěn v kombinaci se sloupy z pohledového betonu. Hladká fasáda zděných částí objektu je pak v neutrálním, světle šedém odstínu s kontrastními barevnými fragmenty ve výrazném, žlutozeleném provedení. Tato základní materiálová a barevná kombinace je logicky přenesena i do interiéru objektu.

Nosná konstrukce vlastní sportovní haly je řešena železobetonovou konstrukcí sloupů a průvlaků. Dřevěná konstrukce střechy v podobě přímopasých dřevěných lepených vazníků je pohledově přiznaná interiéru i exteriéru haly. Lepené vazníky jsou navrženy na rozpon 31 m ve vzájemném odstupu 5,2 m. Štítové stěny jsou vyzděny z keramického zdiva, prostorově ztuženy sloupovými a vodorovnými ztužidly. Interiér haly je vybaven profesionální sportovní palubovou podlahou na odpruženém roštu s finálním polyuretanovým povrchem, akustickými dekorativními obklady stěn a akustickým minerálním podhledem. Divácká tribuna je vyskládána z prefabrikovaných panelových stupňů v přiznaném pohledovém betonu, lavice pro diváky jsou pak v masivním dubovém provedení.

Třípodlažní vstupní objekt je postaven systémem zděného podélného jednotraktu, v kombinaci s železobetonovým sloupovým systémem vstupní nárožní sekce. Stropní konstrukce jsou kompletně železobetonové-monolitické. Průčelní haly dominuje barevně zvýrazněný monolitický vstupní portál, záměrně pootočen do směrové osy nástupu od parkoviště.

Realizace 08/2018 - 10/2019

Investor Město Světlá nad Sázavou

Místo Světlá nad Sázavou

Finanční objem do 100 mil. Kč

ARCHITEKT Ing. arch. Václav Marek

Podobné projekty