Sportovní hala

Novostavba sportovní haly navazuje na areál základní školy v Dolních Břežanech. Umožňuje výuku tělocviku, je využívána i sportovní veřejností a také k pořádání kulturních akcí. Díky modernímu vzhledu je magnetem a inspirací pro své okolí s důrazem na napojení na veřejný prostor. Sportovní plocha má velikost 45 x 25 m, kapacita tribuny je 250 diváků.

Dolní Břežany za poslední roky prošly zásadní proměnou. Vedení obce se dlouhodobě zabývá kultivací veřejného prostoru a při realizaci nových projektů klade důraz na architektonické a urbanistické hledisko. Zásadní rekonstrukcí a rozšířením prošel také areál základní školy, na který sportovní hala navazuje a je další etapou jeho rozvoje. Břežanská škola získala výstavbou sportovní haly nové prostory pro výuku tělocviku, halu využívají místní sportovní kluby a ve večerních hodinách slouží rekreačním sportovcům z řad veřejnosti. Velkorysý interiér haly umožňuje využití haly i pro pořádání kulturních a společenských akcí. Budova stojí na hraně zastavěného území v těžišti velké rozvojové plochy. Atraktivní architektonický koncept – prostorový objekt ve tvaru rotačního elipsoidu – reaguje na současné požadavky i neznámou budoucnost. Realizace a provoz haly mohou být impulsem a inspirací pro další růst obce, proto má vazba na okolí a veřejný prostor stejný význam jako přirozené napojení na základní školu. Tvar haly je oblý, hladký a abstraktní. Kupole přibližuje měřítko člověku, kovový povrch zrcadlí okolí, hranice oblohy a střechy je nejasná. Stavba maskuje své skutečné rozměry a působí menší, než ve skutečnosti je. Široké schodiště před halou vzniklo díky zapuštění stavby do terénu, vymezuje hranici veřejného prostoru a tvoří přirozený amfiteátr. Exteriér halu od školy odlišuje, interiér na ni naopak navazuje kombinací bílých a šedých povrchů a masivního dřeva. Vnitřní uspořádání odráží vazby na okolí. Vstup diváků je orientován kolmo k ulici a parkovišti, posuvné západní okno s výhledem na obec umožňuje spojení se školním hřištěm, východní okno je průhled do budoucnosti. Spojovací krček dělá z haly součást školy. Srdcem je sportovní plocha 45 x 25 m s výškou 8 až 9 m dělená příčně mobilními roletami na tři části. Každá z třetin má místo pro volejbalový kurt, dělení umožňuje paralelní výuku tří hodin tělocviku. Na straně školy jsou v přízemí šatny s hygienickým zázemím oddělené od sportovní plochy stěnou z tělocvičných žebřin, v patře jsou kabinety a strojovny. Na straně diváků je tribuna pro 250 osob, pod ní zázemí a nářaďovny. Důležitým prostorem je otevřený vestibul s bufetem přemostěný lávkou, která spojuje obě části tribuny. Pro halu byl studiem Les kanců navržen originální informační systém z piktogramů a číslic, který je ručně malovaný přímo na stěny z pohledového betonu.

Realizace 09/2016 - 11/2017

Investor Obec Dolní Břežany

Místo Dolní Břežany

Finanční objem nad 100 mil. Kč

ARCHITEKT Sporadical s.r.o.

FOTOGRAFIE BoysPlayNice

OCENĚNÍ STAVBY Stavba roku 2018

OCENĚNÍ ARCHITEKTURY Grand Prix architektů 2018

Podobné projekty