Pavilon dětského oddělení

Stavba pavilonu dětského oddělení se nachází v ploše občanské vybavenosti. Splňuje jak výškovou regulaci, tak i koeficient zastavění a koeficient zeleně. Pavilon je propojen spojovacím krčkem se stávajícím pavilonem interny a středovou chodbou s pavilonem gynekologicko-porodnickým. Hmota pavilonu dětského oddělení navazuje ve směru východ – západ na sousední pavilon a stává se tak jeho pokračováním.

Objekt je řešen jako betonová monolitická konstrukce kombinovaná se stěnovým a sloupovým systémem. Stropní konstrukce je provedena jako desková, bezprůvlaková. Z důvodu částečného podsklepení, blízkosti stávajícího objektu pavilonu interny a s ohledem na statické zatížení budovy bylo nutno zvolit v jednotlivých částech stavby odlišné základové konstrukce. V budově jsou dvě vnitřní schodiště z železobetonové prefa-monolitické konstrukce. Budova je dimenzována tak aby popřípadě umožnila dvoupodlažní nástavbu.

Pro celou střešní plochu byl použit systém vegetačních střešních konstrukcí, které uprostřed areálu nemocnice tvoří mimo jiné okrasný prvek pro výhledy okolních budov. Jedná se o extenzivní zelenou střechu, která neslouží k pobytu obyvatel, ale plní pouze funkci ekologickou. Snižuje teplotní výkyvy ve střešním prostoru, v důsledku toho snižuje náklady na vytápění v zimním období a na klimatizaci v letním období. Zvyšuje životnost hydroizolace, zlepšuje požární bezpečnost objektu a poskytuje ochranu proti elektromagnetickým vlnám vysokofrekvenčních technologií. Díky tomuto systému vznikají na místě různé typy biotopů. Ovlivňuje vláhové bilance, snižuje prašnost, zachycuje těžké kovy z ovzduší, oxid uhličitý, který rostliny využívají během fotosyntézy. Produkuje kyslík a působí proti vzniku vzdušných proudů, kdy přehřátý vzduch zvedá ze země usazené částice nečistot a škodlivin a částice následně vytvářejí mlhavé ovzduší, čímž dochází ke snížení propustnosti slunečního svitu.

 

Realizace 07/2017 - 01/2019

Investor Kraj Vysočina

Místo Nové Město na Moravě

Finanční objem do 100 mil. Kč

Autor Ing. arch. Aleš Rejský

Podobné projekty