Přístavba základní školy

Třípodlažní objekt školy má jednoduchou hmotu kvádru a se stávající stavbou MŠ je propojen proskleným krčkem. V místě krčku je široké venkovní schodiště, které vyrovnává výškový rozdíl pozemku a zároveň slouží jako venkovní amfiteátr. Z druhé strany pak na krček navazuje dřevěná terasa se vstupem na školní zahradu. Hlavní vstup je o podlaží níže – z jižního průčelí, kde se rozprostírá bohatě dimenzovaná nástupní plocha a sportovní hřiště. Samotný vstup je akcentován stříškou. Šedivá omítková fasáda je členěna pásy hliníkových oken a dřevěného obkladu ze sibiřského modřínu. Jako doplněk jsou pak použity velkoformátové cemento-třískové desky, které jsou ponechány bez povrchové úpravy a vizuálně se propojují s částmi parteru, který je proveden z pohledového betonu. Parter v okolí školy je vybaven hodnotným mobiliářem ve formě laviček odpadkových košů a stojanů na kola. Okolí stavby pak bylo doplněno i výsadbou zeleně. A to nejen listnatých stromů ale i rododendronů a okrasných cibulovin.

Budova má tři podlaží, na kterých se základní uspořádání opakuje. Velkorysý centrální prostor tvoří výtahová/schodišťová hala, ze které jsou vstupy do jednotlivých učeben, kabinetů, sociálních zařízení a dalších provozů. Pro lepší orientaci v prostoru jsme každému podlaží přiřadili jinou barevnost. Nejspodnější, částečně zapuštěné podlaží, má žlutou barvu. Nachází se zde faktický vstup do školy pro žáky s veškerým zázemím školních i sportovních šaten se sprchami. V parteru má logickou návaznost na nově vybudované venkovní sportoviště. V tomto patře jsou také technická místnost a keramická dílna. Prostřední patro je oranžové. Výškově navazuje na stávající budovu mateřské školy, se kterou je škola propojená proskleným krčkem, který je zároveň druhým vstupem do budovy. Vstupní krček může být využit zároveň jako volnočasový a relaxační prostor a v mezipatří plní funkci multifunkční místnosti. V nejvyšším, červeném patře je hlavní hala přisvětlená sedlovým světlíkem ve střeše. Třídy školy jsou navrženy rovnoměrně a rozměry i dispozicí tak, aby vyhovovaly požadovanému provozu základní školy pro obec; počtem žáků i způsobem uspořádání. Samotné třídy mají střídmou barevnost, aby lépe vynikl barevný svět dětí – děti samotné a jejich výtvory a pomůcky, které hrají doslova všemi barvami. Kabinety a kanceláře přímo navazují na vstupní halu a dispozičně jsou umístěny v přímé návaznosti na jednotlivé učebny.

Stavba byla od počátku koncipována s velkým ohledem na životní prostředí. Obálka budovy je nadstandardně zateplena 20 cm izolace, aby se minimalizovala spotřeba energie na vytápění. Výměna vzduchu ve třídách je zajištěna vzduchotechnickou jednotkou s rekuperací. Naopak proti nežádoucím tepelným ziskům z velkých prosklených ploch je budova chráněna venkovními žaluziemi. Veškeré osvětlení má LED zdroje takže šetří energii. Dešťové vody ze střechy i ze zpevněných ploch jsou jímány do nádrží a zpětně využívány ke splachování v budově školy. Myslelo se i na obnovitelné zdroje a recyklaci takže část obvodového pláště je ze dřeva a na vydláždění komunikace před školou se opětovně použila původní kamenná dlažba, která byla skryta pod nánosy asfaltu.

Realizace 04/2018 - 07/2019

Investor Obec Okrouhlice

Místo Okrouhlice

Finanční objem do 50 mil. Kč

ARCHITEKT STAVBY Ing. arch. Vít Pešina

ARCHITEKT INTERIÉRŮ Ing. František Lebeda

Podobné projekty