Ochrana vod Povodí řeky Dyje

Realizace 2005 - 2007

Investor Svaz VKMO s.r.o.

Místo Hostákov, Číměř, Moravský Krumlov a Jemnice

Finanční objem nad 200 mil. Kč

Podobné projekty