Mateřská škola

Železobetonový monolitický skelet mateřské školy v Dolních Břežanech, který je skryt pod obkladem z cementovláknitých desek, je výjimečný třemi prsty a více než 80 okenními kruhovými otvory.
Objekt mateřské školy se skládá ze základního obdélníku, jehož náplní jsou provozní místnosti zázemí dětí a vychovatelek a dále třech „prstů“ – tubusů, které obsahují herní a pobytové místnosti. Toto uzpůsobení provozů v půdorysném schématu je podpořeno stoupající hmotou tubusů směrem do prostoru zahrady, do kterého jsou prsty otevřeny velkou prosklenou stěnou. Tyto prosklené stěny umožňují přímý výstup z heren na vnější terasy, do zahrady a k dětským hřištím. Stěny jsou navíc zapuštěny do tubusu tak, aby byl vytvořen krytý přechod mezi interiérovou a exteriérovou částí. Zároveň se hmota tubusu od těchto předělů rozevírá do zeleně zahrady. Stínění stěn v době přímého slunečního svitu je vyřešeno vnějšími žaluziemi osazenými na rozhraní stěny a terasy, jejichž spuštěním je možno také výhodně stmívat prostor heren v době poledního klidu dětí. Do bočních stěn denních místností dětí jsou hravou formou osazena kruhová okna, imitující letící bubliny. Tento princip osazení bočních otvorů omezuje možnost průhledu do vnitřních prostorů heren mezi sebou. Pro získání dostatečného a především rovnoměrného osvětlení prostoru heren v zadní části a prostor zázemí v hloubce traktu budovy jsou do konstrukce střechy vloženy světlovody. Vnější fasádu objektu tvoří obklad z cementovláknitých desek v nepravidelném rastru. Tento fasádní obklad je v místech heren na stěnách orientovaných do zahrady řešen jako dvojitá fasáda, skrývající úložné prostory pro hračky, sportovní náčiní a další pomůcky používané při hře dětí, případně jako úložné prostory pro nezbytné prostředky pro údržbu objektu a zahrady.

Realizace 01/2019 - 06/2020

Investor Obec Dolní Břežany

Místo Dolní Břežany

Finanční objem do 100 mil. Kč

ARCHITEKT Ing. arch. Lukáš Holub

Podobné projekty