Kanalizace a čistírna odpadních vod

Realizace 2019 – 2020

Investor Obec Vlasatice

Místo Vlasatice

Finanční objem nad 100 mil. Kč

Podobné projekty