Inženýrské stavby a komunikace

Realizace 2005 - 2006

Investor Obec Babice

Místo Babice

Finanční objem do 50 mil. Kč

Podobné projekty