Domov pro seniory

Objekt přístavby pavilonu je jednopodlažní nepodsklepený objekt zapuštěný do mírně svažitého terénu. Objekt vystupuje nad úroveň terénů pouze jižní fasádou, zbytek objektu je zcela zapuštěn pod úroveň terénu.

Veškeré vstupy do objektu jsou orientovány směrem do nově navržených zpevněných ploch klidové vycházkové a rehabilitační části areálu. Objekt s půdorysným obloukovým tvarem je zastřešen zelenou (zatravněnou) plochou střechou s volným přístupem z venkovního prostoru pomocí modelace terénu. Pod střešní konstrukcí je vytvořen ze snížených částí stropů (podhledů) mezi stropní prostor („instalační prostor“), který slouží k rozvodu jednotlivých inženýrských sítí zajišťující provoz celého objektu. Půdorys objektu je ve tvaru částečného oblouku o rozměrech ~101,61m x ~94,305m. Světlá výška vnitřních prostor je 2,6 až 3,0 m.

Realizace 2014 – 2015

Investor Kraj Vysočina

Místo Proseč u Pošné

Finanční objem do 100 mil. Kč

Podobné projekty