Domov důchodců

Přístavbu budovy se podařilo architektonicky a funkčně zakomponovat do okolí stávajícího areálu Domova důchodců ve Ždírci. Svým pojetím, vybavením a poskytovanými službami je nejen přínosem v oblasti péče o seniory, ale i reprezentativní a příjemnou budovou. Vzniklo krásné, klidné a přitom moderní místo pro život seniorů s postižením.

Základové konstrukce přístavby jsou řešeny jako základové pasy, patky a základový blok. Spodní část základového pasu je provedená v únosné zemině z prostého betonu. Vrchní část základových pasů je vyzděna z betonových bednících tvárnic, které jsou vyztuženy při obou lících svislou a vodorovnou výztuží. Po obvodu objektu je z vnější strany provedeno osazení tepelné izolace. Obvodové i vnitřní nosné a nenosné zdivo je tvořeno z keramických blokových tvárnic se svislým děrováním. Ve střední části objektu a v částech 2.NP je vnější strana zdiva provedena jako kontaktní tepelně-izolační skladba. Vnější nosné zdivo je zhotoveno z betonových bednících tvárnic. Vodorovné konstrukce jsou tvořeny keramobetonovým skládaným stropem v plně kompatibilním systému s nosným a obvodovým zdivem. Nosný systém hlavní střechy nad budovou je tvořen dřevěným krovem. Krov je zhotoven jako klasický dřevěný tesařský s doplněním některých ocelových prvků. Skladba šikmé střechy je provedena jako nezateplená. Střešní plášť je vytvořen z keramické krytiny.

Realizace 2011 - 2013

Investor Kraj Vysočina

Místo Žďírec u Jihlavy

Finanční objem do 100 mil. Kč

Podobné projekty