Centrum archivních a depozitních služeb

Realizace 01/2020 - 04/2021

Investor Vysoká škola ekonomická v Praze

Místo Praha

Finanční objem nad 100 mil. Kč

PROJEKTANT Q PROJEKT

Podobné projekty